Reklama

Niemożliwe nie istnieje

Niemożliwe nie istnieje

gp 11.1 sponsorzy. 003.jpg

LogowanieSzukaj

Agora Profile

Not Available to Guests

Agorians Online

Now 46 guests online
Stworzone dzięki jVitals
Wpisany przez Księżyk Jacek   
wtorek, 08 lutego 2022 19:00

REGULAMIN

 

XIII PRZEŁAJOWEGO

 

GRAND PRIX MYSŁOWIC

 

O PUCHAR „TRUCHTACZA”

 

SEZON 2022

 

Cele i założenia cyklu biegów :

· popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej          

· propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności                

· upowszechnienie sportu wśród młodzieży i dorosłych                                    

· przybliżenie działalności Stowarzyszenia „Truchtacz Mysłowice”

 

Organizator:                                                                         

 

Stowarzyszenie „Truchtacz Mysłowice”

 

Partnerzy Biegowi:                                                                                            

 • PUH EKO-TRONIK       Automatyka Przemysłowa
 • Piekarnia-Cukiernia Karol Bromboszcz,
 • M.P. Mrozek,
 • K.A. Fahrenholt,
 • Ośrodek Hipoterapii Padok,
 • Pani Natalia Nitsz i Biuro Podróży Wczasolandia,
 • Państwo Katarzyna i Rafał Seweryn – RCU Ubezpieczenia,
 • Fear The Return,
 • W. Kasprzyk,
 • A. Ochowicz,
 • S. Suślik,
 • Z. Dembowska,
 • M. Gruszka.

 

Kontakt :       Jacek Księżyk:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. : +48 505 044 910

 

Termin i miejsce :

 

   Poszczególne etapy GP będą się odbywać w niżej podanych terminach: (Istnieje możliwość drobnej korekty terminu startu, z przyczyn organizacyjnych)

                                                                                               

    


Bieg PIERWSZY„ZIMOWY” :           odbędzie się w sobotę 26-02-2022 godz. 10.00

 

Bieg DRUGI „WIOSENNY” :             odbędzie się w sobotę 23-04-2022 godz. 10.00

 

Bieg TRZECI „POLSKA BIEGA” :    odbędzie się w sobotę 21-05-2022 godz. 10.00

 

Bieg CZWARTY „LETNI” :                odbędzie się w sobotę 25-06-2022 godz. 10.00

 

Bieg PIĄTY „LETNI 2-gi”:                 odbędzie się w sobotę 17-09-2022 godz. 10.00

 

Bieg SZÓSTY „JESIENNY” :            odbędzie się w sobotę 15-10-2022 godz. 10.00

 

Bieg SIÓDMY „WIELKI FINAŁ” :      odbędzie się w sobotę 10-12-2022 godz. 10.00

 
 
 

START, META oraz BIURO ZAWODÓW

 

mieszczą się w Katowicach na ul. Strumiennej - dojazd od ulicy Leśnego Potoku (w pobliżu Ośrodka Hipoterapii „Padok”).

(mapka dojazdu) :

https://maps.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&hl=pl&msa=0&msid=102056402666601985533.00047ec6c5b13d513aa89&spn=0.007453,0.01929&z=16

 

 

Biuro Zawodów

czynne od godz. 9,00

 

ZAPISY DO BIEGÓW:

 

 TYLKO I WYŁĄCZNIE W DNIU ZAWODÓW

(Brak możliwości zapisów internetowych)

 

Trasa:

   W całości usytuowana w lesie. Płaska, z jednym ok. 100 m. podbiegiem. Dystans ok. 6,7 km. Różnica wzniesień: podbieg ok. 10m, całość trasy ok. 18m (do pokonania trzy pętle 3x2,2km. + dobieg do mety).

W kluczowych miejscach trasa będzie oznaczona i otaśmowana.

 

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia :

   Prawo startu mają osoby, które do dnia zawodów ukończą 16 lat, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych i podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów. Ze względów organizacyjnych oraz dbając o bezpieczeństwo uczestników na trasie zawodów, ustala się limit zawodników. Organizator dopuszcza maksymalnie sto trzydzieści (130) osób do uczestnictwa w zawodach. Do limitu nie będą wliczani zawodnicy Stowarzyszenia Truchtacz Mysłowice oraz osoby wspierające STM.

   UWAGA: jeżeli osoby chętne do udziału w zawodach, nie zmieszczą się w limicie uczestników (130 osób), a pomimo tego wystartują bez numeru startowego, nie zostaną sklasyfikowane! Ponadto (ze względu na niezastosowanie się do poleceń organizatorów), nie zostaną dopuszczone do startu w obecnym oraz kolejnym sezonie GP!

   UWAGA: począwszy od Biegu II, najlepsi zawodnicy poszczególnych klasyfikacji, zobowiązani (!!!) są do startu w specjalnych plastronach „Liderów Klasyfikacji” dostarczonych przez Organizatorów na czas zawodów. Niezastosowanie się do powyższego przepisu skutkuje dyskwalifikacją!

 

Klasyfikacja końcowa:

 

Klasyfikacja Generalna Grand Prix Mysłowic, prowadzona będzie WYŁĄCZNIE dla zawodników biorących udział w Biegu Pierwszym – Zimowym, którzy ponadto w sezonie 2022, ukończą minimum sześć biegów łącznie z Wielkim Finałem.

Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja, odrębna dla: Biegaczy, Nordic Walkerów i zawodników Canicrossowych oraz w kategorii Stowarzyszenia Truchtacz Mysłowice. W obecnym sezonie nie przewidujemy zorganizowania kategorii Mundurowej. Nie wykluczamy jednak w przyszłości powrotu do tej kategorii, w przypadku zainteresowania którejś ze służb objęciem patronatu.

Wyniki w poszczególnych biegach będą sumowane, a zwycięzcą zostanie zawodnik, który ukończy sześć etapów GP w najkrótszym zsumowanym czasie, w każdej z w/w kategorii. Bieg TRZECI – POLSKA BIEGA, jest biegiem dodatkowym (nieobowiązkowym), który umożliwia w razie absencji, odrobienie nieobecności na jednych zawodach. Dotyczy to jedynie biegów: DRUGIEGO, CZWARTEGO, PIĄTEGO i SZÓSTEGO. Biegów PIERWSZEGO oraz WIELKIEGO FINAŁU, ze względów organizacyjnych i pogodowych nie można odrabiać.                                     

 W wypadku uczestnictwa we wszystkich siedmiu biegach, zawody Polska Biega nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej.

 

Minimalna ilość osób w kategorii wynosi pięciu (5) zawodników.

 

W wypadku nieukończenia pełnego dystansu (3 okrążenia) 6,7km, zawodnik nie będzie klasyfikowany w danym biegu. Będzie miało to wpływ na klasyfikacje generalną, na koniec sezonu. Zawodnicy ci będą umieszczeni w tzw. „grupie rekreacyjnej” - poza klasyfikacją (pk).

 

UWAGA ZAWODNICY NORDIC WALKING:

 • Osoby biorące udział w zawodach w kategorii NW, przestrzegają zasad określających prawidłową technikę nordic walking.
 • Zawodnicy poruszają się na trasie zawodów wyłącznie pojedynczo (pod groźba dyskwalifikacji wprowadza się bezwzględny zakaz chodzenia w parach, lub grupach).
 • Rywalizacja pomiędzy uczestnikami opiera się na zasadach fair play (niedopuszczalne jest podbieganie oraz utrudnianie biegaczom i zawodnikom CC szybszego przemieszczania na trasie zawodów).
 • Istnieje możliwość przed zawodami nieodpłatnego wypożyczenia kijków NW oraz uzyskania instruktażu określającego prawidłowość stosowania techniki NW.
 • Limit czasu dla NW: 25 min pierwsze okrążenie, 50 min. dwa okrążenia. Po tym czasie, trasa zostanie zamknięta!
 • Koordynatorami ds. NW są Bożena Kopeć oraz Basia Księżyk (Truchtacz Mysłowice).

 

UWAGA ZAWODNICY CANICROSS:

 • Do zawodów dopuszcza się psy zdrowe, które ukończyły 18-sty miesiąc życia. Nie startują suki szczenne lub karmiące, psy w złym stanie fizycznym i psy agresywne.
 • Przed startem zawodnik składa w biurze zawodów zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie. Dopuszcza się formę: zaświadczenia, książeczki zdrowia lub paszportu.
 • W dyscyplinie canicross, sprawą nadrzędną jest dobro i bezpieczeństwo psa. Pod żadnym pozorem zawodnik nie może zmuszać psa do biegu, ciągnąć go, włóczyć a nawet wyprzedzać. To pies dyktuję tempo biegu.
 • Ze względu na temperaturę, w biegach letnich, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia psów do zawodów.
 • Każdorazowo informacja o tym będzie umieszczana najpóźniej w czwartek przed terminem zawodów na: MaratonachPolskich oraz na fanpagu Truchtacza na FB.
 • Zawodnicy klasyfikowani w kategorii CC, w wyżej opisanym przypadku, startować będą razem z biegaczami, a wynik doliczony do kategorii canicross.
 • Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 • Autorem uszczegółowienia zapisów dotyczących CC był:

     

Henryk Wysocki (Husky Fan)

 

Pomiar czasu:

 

   Czas mierzony będzie ręcznie, z wielostopniowym system kontroli. Kontrola obejmować będzie liczbę okrążeń oraz czas zawodnika oraz dokumentacja video i fotograficzna.

 

Numer Startowy:

 

   Zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).

 

Nagrody:

 

   W sezonie 2022 nie przewidujemy nagród dla zwycięzców i pozostałych zawodników!

   Wpływ na to ma przede wszystkim okres popandemiczny i wycofanie się części sponsorów oraz brak możliwości finansowania jak w latach poprzednich ze strony UM w Mysłowicach.

   Być może, jeśli sytuacja ulegnie zmianie, przygotujemy niespodziankę na Bieg Finałowy.

 

Zawodnicy Niepełnosprawni:

 

   Ze względu na charakter biegu, nie przewiduje się możliwości startu zawodników na wózkach. Zawodnicy z dysfunkcja ruchową, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w biurze zawodów. Każdorazowo decyzje o dopuszczeniu do zawodów, podejmują organizatorzy.

 

 

Grupy Zorganizowane (szkoły):

 

   W wypadku uczestnictwa większej liczby uczniów (powyżej dwóch osób), pozostającej pod opieką nauczyciela, fakt ten należy zgłosić pisemnie do organizatora, minimum siedem (7) dni przed zawodami. W zgłoszeniu należy zaznaczyć liczbę osób i wiek. Decyzje o dopuszczeniu do zawodów, podejmują organizatorzy. Powyższe ograniczenie, powiązane jest ściśle z limitem zawodników dopuszczonych do startu.

 

Zasady finansowania:

 

W obecnym sezonie

nie przewiduje się opłaty startowej

 

Wyżywienie zawodników:

   Napoje i żywność - dostarczone przez uczestników oraz organizatorów.

 

 

Postanowienia końcowe:

 

Startujemy na własną odpowiedzialność. (Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w imprezie). Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Komisję sędziowską powołuje organizator. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.

Organizator nie zapewnia pryszniców oraz szatni.

Organizatorzy oraz osoby współpracujące zapewniają sobie prawo startu w całym cyklu GP, a ich wyniki będą doliczane do klasyfikacji generalnej.

 

 

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:


1.Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców, publikowania wyników oraz przyznawania i wydania nagród.

2.Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice, z siedzibą w Mysłowicach ul. Armii Krajowej 44/B/27.

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309).

4.Przetwarzanie i wykorzystanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, nazwy miejscowości i/lub nazwy klubu, na Stronie Klubowej Stowarzyszenia www.truchtacz.org, oraz na profilu internetowym www.facebook.com/truchtacze.

5.Umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej www.truchtacz.org, www.facebook.com/truchtacze,  na stronie internetowej  www.maratonypolskie.pl

6.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

7.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach.

8.Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na Stronie Klubowej Stowarzyszenia oraz na profilu internetowym www.facebook.com/truchtacze, a także w mediach, w celu informacji i promocji.

9.Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

 

Zapraszamy do udziału!!!    ;-)


 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack