Reklama

Niemożliwe nie istnieje

Niemożliwe nie istnieje

001 truchtacz - logo.jpg

LogowanieSzukaj

Agora Profile

Not Available to Guests

Agorians Online

Now 54 guests online
Stworzone dzięki jVitals
Wpisany przez Księżyk Jacek   
środa, 25 sierpnia 2021 17:23

 

REGULAMIN

 

XII PRZEŁAJOWEGO

 

GRAND PRIX MYSŁOWIC

 

O PUCHAR „TRUCHTACZA”

 

SEZON 2021

 

Cele i założenia cyklu biegów :

· popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej          

· propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności                

· upowszechnienie sportu wśród młodzieży i dorosłych                                    

· przybliżenie działalności Stowarzyszenia „Truchtacz Mysłowice”

 

Organizator:                                                                         

 

Stowarzyszenie „Truchtacz Mysłowice” 

 

Partnerzy Biegowi:                                                                                            

 • Piekarnia-Cukiernia Karol Bromboszcz,
 • M.P. Mrozek,
 • K.A. Fahrenholt,
 • Ośrodek Hipoterapii Padok.
 • Pani Natalia Nitsz i Biuro Podróży Wczasolandia,
 • Państwo Katarzyna i Rafał Seweryn – RCU Ubezpieczenia,
 • Zintegrowana Służba Ratownicza – Małopolska.

 

Kontakt :     Jacek Księżyk:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    tel. : +48 505 044 910

 

Termin i miejsce :

 

   Poszczególne etapy GP będą się odbywać w niżej podanych terminach: (Istnieje możliwość drobnej korekty terminu startu, z przyczyn organizacyjnych)

                                                                                               

Bieg PIERWSZY„ZIMOWY” : … … …

 

Bieg DRUGI „WIOSENNY” : … … …

 

Bieg TRZECI „POLSKA BIEGA” : … … …

 

Bieg CZWARTY „LETNI” : … … …

 

Bieg PIĄTY „LETNI 2-gi” :

odbędzie się w sobotę 18-09-2021 godz. 10.00

 

Bieg SZÓSTY „JESIENNY” :

odbędzie się w sobotę 16-10-2021 godz. 10.00

 

Bieg SIÓDMY „WIELKI FINAŁ” :

odbędzie się w sobotę 04-12-2021 godz. 10.00

 

START, META oraz BIURO ZAWODÓW

 

mieszczą się w Katowicach na ul. Strumiennej - dojazd od ulicy Leśnego Potoku (w pobliżu Ośrodka Hipoterapii „Padok”).

(mapka dojazdu) :

 

https://maps.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&hl=pl&msa=0&msid=102056402666601985533.00047ec6c5b13d513aa89&spn=0.007453,0.01929&z=16

 

Biuro Zawodów

czynne od godz. 9,00

 

ZAPISY DO BIEGÓW:

 

 TYLKO I WYŁĄCZNIE W DNIU ZAWODÓW

(Brak możliwości zapisów internetowych)

 

Trasa:

 

   W całości usytuowana w lesie. Płaska, z jednym ok. 100 m. podbiegiem. Dystans ok. 6,7 km. Różnica wzniesień: podbieg ok. 10m, całość trasy ok. 18m (do pokonania trzy pętle 3x2,2km. + dobieg do mety).

W kluczowych miejscach trasa będzie oznaczona i otaśmowana.

 

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia :

 

   Prawo startu mają osoby, które do dnia zawodów ukończą 16 lat, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych i podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów. Ze względów organizacyjnych oraz dbając o bezpieczeństwo uczestników na trasie zawodów, ustala się limit zawodników. Organizator dopuszcza maksymalnie sto trzydzieści (130) osób do uczestnictwa w zawodach. Do limitu nie będą wliczani zawodnicy Stowarzyszenia Truchtacz Mysłowice.

   UWAGA: jeżeli osoby chętne do udziału w zawodach, nie zmieszczą się w limicie uczestników (130 osób), a pomimo tego wystartują bez numeru startowego, nie zostaną sklasyfikowane! Ponadto (ze względu na niezastosowanie się do poleceń organizatorów), nie zostaną dopuszczone do startu w obecnym oraz kolejnym sezonie GP!

 

 

   UWAGA: począwszy od Biegu VI, najlepsi zawodnicy poszczególnych klasyfikacji, zobowiązani (!!!) są do startu w specjalnych plastronach „Liderów Klasyfikacji” dostarczonych przez Organizatorów na czas zawodów. Niezastosowanie się do powyższego przepisu skutkuje dyskwalifikacją!

 

Klasyfikacja końcowa:

 

Klasyfikacja Generalna XII Grand Prix Mysłowic, prowadzona będzie dla zawodników, którzy ukończą wszystkie trzy biegi łącznie z Wielkim Finałem.

Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja, odrębna dla: Biegaczy, Nordic Walkerów i zawodników Canicrossowych oraz w kategorii Stowarzyszenia Truchtacz Mysłowice. W obecnym sezonie nie przewidujemy zorganizowania kategorii Mundurowej. Nie wykluczamy jednak w przyszłości powrotu do tej kategorii, w przypadku zainteresowania którejś ze służb objęciem patronatu.

Wyniki w poszczególnych biegach będą sumowane, a zwycięzcą zostanie zawodnik, który ukończy trzy etapy GP w najkrótszym zsumowanym czasie, w każdej z w/w kategorii.

 

Minimalna ilość osób w kategorii wynosi pięciu (5) zawodników.

 

W wypadku nieukończenia pełnego dystansu (3 okrążenia) 6,7km, zawodnik nie będzie klasyfikowany w danym biegu. Będzie miało to wpływ na klasyfikacje generalną, na koniec sezonu. Zawodnicy ci będą umieszczeni w tzw. „grupie rekreacyjnej” - poza klasyfikacją (pk).

 

UWAGA ZAWODNICY NORDIC WALKING:

 • Osoby biorące udział w zawodach w kategorii NW, przestrzegają zasad określających prawidłową technikę nordic walking.
 • Zawodnicy poruszają się na trasie zawodów wyłącznie pojedynczo (pod groźba dyskwalifikacji wprowadza się bezwzględny zakaz chodzenia w parach, lub grupach).
 • Rywalizacja pomiędzy uczestnikami opiera się na zasadach fair play (niedopuszczalne jest podbieganie oraz utrudnianie biegaczom i zawodnikom CC szybszego przemieszczania na trasie zawodów).
 • Istnieje możliwość przed zawodami nieodpłatnego wypożyczenia kijków NW oraz uzyskania instruktażu określającego prawidłowość stosowania techniki NW.
 • Limit czasu dla NW: 25 min pierwsze okrążenie, 50 min. dwa okrążenia. Po tym czasie, trasa zostanie zamknięta!
 • Koordynatorami ds. NW są Bożena Kopeć oraz Basia Księżyk (Truchtacz Mysłowice).

 

UWAGA ZAWODNICY CANICROSS:

 • Do zawodów dopuszcza się psy zdrowe, które ukończyły 18-sty miesiąc życia. Nie startują suki szczenne lub karmiące, psy w złym stanie fizycznym i psy agresywne.
 • Przed startem zawodnik składa w biurze zawodów zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie. Dopuszcza się formę: zaświadczenia, książeczki zdrowia lub paszportu.
 • W dyscyplinie canicross, sprawą nadrzędną jest dobro i bezpieczeństwo psa. Pod żadnym pozorem zawodnik nie może zmuszać psa do biegu, ciągnąć go, włóczyć a nawet wyprzedzać. To pies dyktuję tempo biegu.
 • Ze względu na temperaturę, w biegach letnich, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia psów do zawodów.
 • Każdorazowo informacja o tym będzie umieszczana najpóźniej w czwartek przed terminem zawodów na: MaratonachPolskich oraz na fanpagu Truchtacza na FB.
 • Zawodnicy klasyfikowani w kategorii CC, w wyżej opisanym przypadku, startować będą razem z biegaczami, a wynik doliczony do kategorii canicross.
 • Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 • Autorem uszczegółowienia zapisów dotyczących CC był:

     

Henryk Wysocki (Husky Fan)

 

Pomiar czasu:

 

   Czas mierzony będzie ręcznie, z wielostopniowym system kontroli. Kontrola obejmować będzie liczbę okrążeń oraz czas zawodnika oraz dokumentacja video i fotograficzna.

 

Numer Startowy:

 

   Zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).

 

Nagrody:

 

   W sezonie 2021 nie przewidujemy nagród dla zwycięzców i pozostałych zawodników!

   Wpływ na to ma przede wszystkim okres popandemiczny i wycofanie się części sponsorów oraz brak możliwości finansowania jak w latach poprzednich ze strony UM w Mysłowicach.

   Być może, jeśli sytuacja ulegnie zmianie, przygotujemy niespodziankę na Bieg Finałowy.

 

Zawodnicy Niepełnosprawni:

 

   Ze względu na charakter biegu, nie przewiduje się możliwości startu zawodników na wózkach. Zawodnicy z dysfunkcja ruchową, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w biurze zawodów. Każdorazowo decyzje o dopuszczeniu do zawodów, podejmują organizatorzy.

 

Grupy Zorganizowane (szkoły):

 

   W wypadku uczestnictwa większej liczby uczniów (powyżej dwóch osób), pozostającej pod opieką nauczyciela, fakt ten należy zgłosić pisemnie do organizatora, minimum siedem (7) dni przed zawodami. W zgłoszeniu należy zaznaczyć liczbę osób i wiek. Decyzje o dopuszczeniu do zawodów, podejmują organizatorzy. Powyższe ograniczenie, powiązane jest ściśle z limitem zawodników dopuszczonych do startu.

 

Zasady finansowania:

 

W obecnym sezonie

nie przewiduje się opłaty startowej

 

Wyżywienie zawodników:

   Napoje i żywność - dostarczone przez uczestników oraz organizatorów.

 

 

Postanowienia końcowe:

 

Startujemy na własną odpowiedzialność. (Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w imprezie). Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Komisję sędziowską powołuje organizator. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.

Organizator nie zapewnia pryszniców oraz szatni.

Organizatorzy oraz osoby współpracujące zapewniają sobie prawo startu w całym cyklu GP, a ich wyniki będą doliczane do klasyfikacji generalnej.

 

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:


1.Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców, publikowania wyników oraz przyznawania i wydania nagród.

2.Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice, z siedzibą w Mysłowicach ul. Armii Krajowej 44/B/27.

3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309).

4.Przetwarzanie i wykorzystanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, nazwy miejscowości i/lub nazwy klubu, na Stronie Klubowej Stowarzyszenia www.truchtacz.org, oraz na profilu internetowym www.facebook.com/truchtacze.

5.Umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej www.truchtacz.org, www.facebook.com/truchtacze, na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl

6.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

7.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach.

8.Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na Stronie Klubowej Stowarzyszenia oraz na profilu internetowym www.facebook.com/truchtacze, a także w mediach, w celu informacji i promocji.

9.Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

 

Zapraszamy do udziału!!!    ;-)

 

J. Ksi.

Poprawiony: środa, 01 grudnia 2021 20:46
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack